Menu

Næringsparker

Eidsiva bredbånd tilbyr samarbeidsavtaler med næringsparker, næringsbygg og industriområder i Hedmark og Oppland.

Vi kan være med å utvikle deres næringsområde og gjøre det attraktivt for leietakere og ny etablering. Eidsiva bredbånd er i dag inne på de fleste slike områder i vårt distrikt.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Eidsiva bredbånd AS - Orgnr.: 880258222
Besøksadresse: Vormstuguvegen 40, Fakkelgården

2624 Lillehammer

Postboks 224 2601 Lillehammer

 

Telefon: 03370

miljofyrtaarn