Menu

Datakommunikasjon

Vi løser dine kommunikasjonsbehov
switch-lite
Eidsiva bredbånd har et stort og omfattende fibernett med høy kapasitet i Hedmark og Oppland med redundante føringsveier mot Oslo og andre deler av landet. Eidsiva bredbånd er best på dekning i Hedmark og Oppland, og har en omfattende DSL-plattform med over 200 utbygde telesentraler. I tillegg har Eidsiva bredbånd over 300 utbygde radiopunkter.

Vi får din bedrift på nett!

Eidsiva bredbånd AS - Orgnr.: 880258222
Besøksadresse: Vormstuguvegen 40, Fakkelgården

2624 Lillehammer

Postboks 224 2601 Lillehammer

 

Telefon: 03370

miljofyrtaarn