Menu

Samband ethernet

Samband ethernet
Et samband Ethernet knytter sammen kundens egne routere mellom to kontorer. Samband Ethernet er et rent Lag2-samband, og Eidsiva bredbånd er ikke involvert i routing i kundens nett. Trafikken føres gjennom Eidsiva bredbånds nettverk i en dedikert virtuell forbindelse ved hjelp av et eget VLAN og EoMPLS-tunnel gjennom vårt kjernenett.

Samband Ethernet er et alternativ for kunder som har behov for en Lag2-forbindelse mellom egne rutere på to lokasjoner, for på den måten å knytte sammen lokalnettene på de to kontorene.

  • Lag2-tjeneste, punkt-til-punkt
  • Hastighet opp til 1Gbit/s
  • Aksess på fiber, ADSL, SDSL, radiolinje
  • Grensesnitt mot kunde: standard FastEthernet eller GigabitEthernet
  • Robust og redundant MPLS kjernenettverk – driftssikker og stabil tjeneste

Maksimal pakkestørrelse (MTU) er 1500 Byte. Kan oppgraderes ved behov.

Produktskisse
Under er vist et eksempel på Samband Ethernet fra Eidsiva bredbånd. Rent logisk ser et Samband Ethernet for kunden ut som en direkte Lag2-forbindelse som knytter sammen routere på to ulike lokasjoner.

samband-ethernetLast ned produktark her:

pdfProduktark samband Ethernet182.73 KB

Eidsiva bredbånd AS - Orgnr.: 880258222
Besøksadresse: Vormstuguvegen 40, Fakkelgården

2624 Lillehammer

Postboks 224 2601 Lillehammer

 

Telefon: 03370

miljofyrtaarn