Menu

Fiber i Vestad - Elverum

Vi har for tiden en feil på fibersentralen Vestad i Elverum som medfører bortfall av våre tjenester.

Feilretting er iverksatt, rettetid er foreløpig ukjent.

Eidsiva bredbånd AS - Orgnr.: 880258222
Besøksadresse: Vormstuguvegen 40, Fakkelgården

2624 Lillehammer

Postboks 224 2601 Lillehammer

 

Telefon: 03370

miljofyrtaarn