Menu

Om oss

Historie

I 2004 begynte reisen for Eidsiva bredbånd. Det startet med et ønske og en idé om å skape bedre bredbåndsdekning i Hedmark og Oppland. Vi startet opp med leveranser til offentlige kunder, og utvidet videre til bedriftsmarkedet og private husholdninger. Et tiår senere, står Eidsiva bredbånd frem som en betydelig og fremtidsrettet aktør i markedet.

Vi vil fortsette vår utvikling de neste årene gjennom å sikre utvikling av bredbåndstilbudet i Innlandet. Vår forretningsmodell er robust i forhold til markeds- og teknologiendringer, og vi har en samlet kompetanse som gjør oss i stand til å møte de utfordringer og muligheter som venter oss i årene som kommer.

Bygging og utvikling av infrastruktur forutsetter et langsiktig eierskap der industrielle ambisjoner er en stor fordel. Eidsiva bredbånd står således sterkt, med ni regionale energiselskaper som eiere og Eidsiva Energi som den dominerende eieren. Eidsiva Energis langsiktige perspektiv synliggjøres ved at Eidsiva bredbånd i 2014 ble etablert som eget virksomhetsområde i konsernet. Bredbåndsvirksomheten er nå definert som kjernevirksomhet.

gruppebilde-eidsivabredband3
Nye tjenester levert av globale aktører skaper store omveltninger og gir et sterkt prispress på innholdssiden. Eidsiva bredbånds forretningsmodell er imidlertid rettet mot bredbåndstilgang, og vi har en sterk bevissthet om hvor vi plasserer vårt fokus. TV og strømming er drivere for den enkeltes behov, og vi legger til rette for at våre kunder kan benytte våre bredbåndstjenester med god kvalitet.


Fakta

Eidsiva bredbånd er eid av 9 regionale energiselskap og hvor Eidsiva Energi er største aksjonær. Vi har samarbeidsavtaler med 12 strømnetteiere for utbygging og fremføring av bredbånds-infrastruktur.

Vårt hovedprodukt er bredbåndstilgang som tilbys via egen infrastruktur til kunder i privat og bedriftsmarkedet i Hedmark, Oppland og Akershus, og resten av Norden ved hjelp av samarbeidspartnere.
Tilleggstjenester som underholdning, telefoni og sikkerhet er en del av vårt tilbud, og gjennom en distribusjonsavtale med Get leverer vi Norges beste TV-tilbud.

Med over 50.000 kunder innen offentlig sektor, bedrifts- og privatmarkedet er Eidsiva bredbånd en av de største tilbyderne i markedet. Vi er også den største leverandøren på fritidsmarkedet, og dekker store destinasjoner som Hafjell, Skeikampen, Kvitfjell, Trysil og Beitostølen, i tillegg til en rekke mindre områder.

Vi har 130 dedikerte og ambisiøse ansatte. Hovedkontoret ligger på Fakkelgården i Lillehammer, i tillegg har vi lokalkontor i Oslo, Vågå og Tynset.


Eidsiva bredbånd AS - Orgnr.: 880258222
Besøksadresse: Vormstuguvegen 40, Fakkelgården

2624 Lillehammer

Postboks 224 2601 Lillehammer

 

Telefon: 03370

miljofyrtaarn