Menu

Logoer

Her kan du laste ned våre logoer. All bruk skal godkjennes av markedsavdelingen i Eidsiva bredbånd.


Hovedlogo

Dette er vår hovedlogo. Den finnes  ulike logofarger i positiv versjon. Primært brukes hovedlogo i fargen Pantone 1925 til privatmarkedet, alternativt Pantone 221C. Til bedriftsmarkedet brukes hovedlogoen primært i farge Pantone 319C, alternativt Pantone 294C.

Det er tolv versjoner av logoen, kjent som bedriftens (foretrekkes), positiv (sort), negativ (hvit) og PMS-versjoner. De er alle tilgjengelige for nedlasting.

Den positive versjonen forutsetter bruk på en lys bakgrunn som gir kontrast og en korrekt gjengivelse av profilfargene. Symbolet og navnetrekket skal ikke endres eller flyttes i forhold til hverandre.

Eidsiva_hovedlogo_svart

Plass rundt logoen

For at logoen skal komme godt frem i ulike sammenhenger, er det fastlagt en minste avstand til andre elementer, som for eksempel. bilder, tekst, formatkant etc.

Avstanden rundt logoen er basert på x-høyde i navnet Eidsiva bredbånd. Se illustrasjon.

NB! Det er ikke anledning til å endre eller justere Eidsiva bredbånd logoen – verken proposjonene, fargene eller teksten. 

Ta kontakt med markedsavdelingen i Eidsiva bredbånd hvis du har spørsmål. All bruk av logo og profilelementer skal godkjennes av markedsavdelingen.

Space around hovedlogo

Klikk for å laste ned Eidsiva logo i alle formater og farger


Bruk av logotype

Logo_bruk_2

 


Logo Horizontal versjon

Når hovedlogo ikke kan brukes på grunn av plasshensyn er alternativet horisontal logo.  Samme retningslinjer i forhold til fargebruk gjelder her.

Eidsiva_logo_horizontal

Eidsiva_logo_horizontal_PMS1925C

Negativ versjon

Eidsiva_logo_horizontal_negativ

Klikk for å laste ned Eidsiva horisontal logo i sort

Klikk for å laste ned negativ versjon

Eidsiva_logo_horizontal_PMS1925C

 

Symbol

Symbolet er en visuell snarvei og kan brukes i små størrelser og når plassmangel er et problem. Symbol erstatter ikke bruk av logo ved profilering. All bruk av symbol skal godkjennes av markedsavdelingen i Eidsiva bredbånd.

Symbol

Klikk for å laste ned sort Eidsiva symbol i alle formater.

Eidsiva symbol PNG i alle farger

All bruk skal godkjennes av markedsavdelingen i Eidsiva bredbånd.

 

 

Eidsiva bredbånd AS - Orgnr.: 880258222
Besøksadresse: Vormstuguvegen 40, Fakkelgården

2624 Lillehammer

Postboks 224 2601 Lillehammer

 

Telefon: 03370

miljofyrtaarn