Menu

Sponsorarbeid

Eidsiva bredbånds sponsorretningslinjer baserer seg på samarbeid med aktører som kan gi oss positiv synlighet, og som kan være med på å utvikle viktige relasjoner og bygge vår merkevare og profil. Det kan være interessant å samarbeide om leveranse av våre produkter og tjenester.

For å komme med i vurderingen om sponsormidler må det sendes inn en skriftlig søknad. Begrunn grundig hvorfor dere bør motta sponsormidler fra Eidsiva bredbånd. I tillegg må det også gis informasjon om hva sponsorengasjementet/samarbeidet kan tilføre Eidsiva bredbånd og på hvilken måte vi kan ha nytte av det i vår lokale relasjonsbygging og markedsføring.

Viktige faktorer i vurderingen av en søknad er for Eidsiva bredbånd:

  • Aktiviteter hvor Eidsiva bredbånd kan knytte gode og nyttige relasjoner
  • Lokal stå på-vilje og engasjement
  • At aktiviteten har en gjensidig nytte for begge parter
  • At Eidsiva bredbånd får en bred synlighet og eksponering

Vi støtter i utgangspunktet ikke:

  • Enkeltpersoner (unntak kan vurderes)
  • Politiske og religiøse organisasjoner
  • Næringsvirksomhet

Søknader om sponsormidler og samarbeidsavtaler vil bli vurdert av Eidsiva bredbånds sponsorråd. Alle søkere vil bli underrettet etter behandling, vurdering av innkomne søknader skjer 4 ganger pr. år.

Søknadsfrister i 2017:
28. februar, 31. mai, 31. august og 30. november

Trykk her for å fylle ut søknadsskjemaet.

Eidsiva bredbånd AS - Orgnr.: 880258222
Besøksadresse: Vormstuguvegen 40, Fakkelgården

2624 Lillehammer

Postboks 224 2601 Lillehammer

 

Telefon: 03370

miljofyrtaarn