Menu

Våre lokaler

Loungen i våre lokalerI Eidsiva bredbånd innførte vi et konsept kalt aktivitetsbasert arbeidsplass i 2014. Det som begynte som et oppussingsprosjekt, ble en totalrenovering av arbeidsplassen og måten vi arbeider på.

Endringsprosessen begynte med en aktivitetsanalyse som dannet grunnlaget for kartleggingen av behovene i organisasjonen. Vi identifiserte behov for å kunne arbeide alene og sammen med andre, og med høye og lave krav til konsentrasjon.

I "togkupeene" kan man enkelt ha møter.

«Activity-based Workplace», forkortet ABW, ble valgt som konsept for innredningen av Eidsiva bredbånds lokaler. Innføringen skjedde i samarbeid med Veldhoen +, et nederlandsk selskap som har spesialkompetanse innen ABW.

Aktivitetsbasert arbeidsplass skal stimulere til flere viktige elementer i organisasjonens utvikling.  Eidsiva bredbånd ønsker enda bedre samhandling, og å tilrettelegge for godt samarbeid innad og på tvers av avdelinger.

For den enkelte medarbeider, betyr aktivitetsbasert arbeidsplass at vi skal ha teknologi som gjør oss i stand til å løse våre arbeidsoppgaver hvor som helst, og når som helst. Slik ønsker vi også å stimulere til bedre balanse mellom arbeid og fritid og skape en mest mulig fleksibel arbeidshverdag.

Med justerbare bord og sofaer er det behagelige arbeidsplasser i Eidsiva bredbånds lokaler.

Med åpne landskap hvor ingen har faste kontorer, er også ledere og mellomledere tilgjengelige for spørsmål, og uformell kommunikasjon og samarbeid er enkelt å få til.

Fargevalgene bærer preg av Eidsiva bredbånds profilfarger, og felles symboler som kua for DAGligROS og vedstabelen er sentralt plassert i lokalene.

 

 

Eidsiva bredbånd AS - Orgnr.: 880258222
Besøksadresse: Vormstuguvegen 40, Fakkelgården

2624 Lillehammer

Postboks 224 2601 Lillehammer

 

Telefon: 03370

miljofyrtaarn