Menu

Meld interesse for fiber

Meld din interesse for fiberbredbånd og øk sjansen for at vi bygger ut der du bor.


 

Gjennom vår tjeneste jegvilhafiber.no kan du melde interesse for fiberbredbånd.

Tjenesten er uforpliktende og kun for å kartlegge interesse. Er du ekstra ivrig så meld deg som fiber-agent! Du kan da vinne Norges råeste bredbånd på 1000 Mbps - i ett helt år!

NB: Husk å se om du allerede kan få fiberbredbånd hjemme ved å søke her først.

Registrere din adresse og intersse her: jegvilhafiber.no

Hvorfor registrere interesse?

Som registrert på jegvilhafiber.no inngår du i en database som er med på å hjelpe oss til å velge ut potensielle fiberområder for utbygging. Her er status på vår fiberutbygging og hva din registrering betyr for utvelgelse av nye felt.

Fiberutbygging i Norge

Flere og flere husstander i Norge har nå tilgang på fibernett fra ulike leverandører. Eidsiva bredbånd har som mål å levere over 4000 fibertilknytninger i 2015. De fleste av disse er i tettbebygde strøk, hvor antall hus og tettheten mellom disse har gjort det attraktivt å bygge ut. Også husstander i mer spredt bebygde strøk har fått tilgang til superrask bredbåndsforbindelse i år, som for eksempel Sjårdalen i Vågå kommune og Grundset i Elverum kommune.

Utvelgelsen av nye felt baserer seg i hovedsak på følgende kriterier:
• Kostnad for utbygging
• Antall husstander i området
• Infrastruktur i området
• Markedssituasjon

Det er særlig under kriteriet "markedssituasjon" at din registrering på jegvilhafiber.no er viktig og er med på å påvirke hvor vi bygger. Jo flere som registrerer seg, jo mer attraktivt vil området være for en fiberutbygging.

Hva kan du forvente som registrert på jegvilhafiber.no?

Eidsiva bredbånd vil fortsette utbygging av fibernett i høyt tempo. Som registrert på jegvilhafiber.no vil din registrering få større betydning i årene som kommer. Jo flere som registrerer seg i området, jo større sjanse vil det være for at området bygges ut. Vi vil ikke klare å tilfredsstille alle, men du kan være trygg på at vi jobber for å bygge fibernett til så mange husstander som mulig. Primært bygger vi fibernett i Hedmark og Oppland, og enkelte områder i Øvre Romerike.

Se våre spørsmål og svar for jegvilhafiber.no her

Eidsiva bredbånd AS - Orgnr.: 880258222
Besøksadresse: Vormstuguvegen 40, Fakkelgården

2624 Lillehammer

Postboks 224 2601 Lillehammer

 

Telefon: 03370

miljofyrtaarn