Menu

Hvorfor er det gebyr på linjeoppkobling? (DSL)

Må man betale linjeoppkobling når telefonkabelen ligger inn i huset, selv om man ikke har telefoni?

  • Ja, dette er gebyret for at montøren skal koble til linja ute i telefonsentralen.

Eidsiva bredbånd AS - Orgnr.: 880258222
Besøksadresse: Vormstuguvegen 40, Fakkelgården

2624 Lillehammer

Postboks 224 2601 Lillehammer

 

Telefon: 03370

miljofyrtaarn