Menu

Hvorfor er det linjeleie på ADSL?

Alle som leverer ADSL via Telenor sine linjer må betale denne linjeleien, inkludert Telenor selv. Dette er for at konkurransen skal være lik i Telenor sitt nett.

Eidsiva bredbånd AS - Orgnr.: 880258222
Besøksadresse: Vormstuguvegen 40, Fakkelgården

2624 Lillehammer

Postboks 224 2601 Lillehammer

 

Telefon: 03370

miljofyrtaarn