Endring av TV-signaler over coax

Endring av TV-signaler over coax

Fra høsten 2019 endrer vi våre TV-signaler gjennom coax-nettet. Heretter vil vi levere Altibox TV via Internett. Ny Altibox TV-dekoder må kobles til bredbåndsmodemet, ikke til antenneuttaket.

Bredbåndsmodemet må kobles direkte til et antenneuttak, og TV-dekoderen må kobles direkte i modemet med en nettverkskabel. Bytter du fra Get til Altibox finner du nyttig informasjon her.

Løsningen leveres med en dekoder som standard. Denne kobles til Lan 2 på bredbåndsmodemet. Ønskes det flere dekodere må det installeres nettverkskabel (Cat. 5) fra bredbåndsmodemet og frem til hver enkelt ekstra dekoder. Disse kobles til bredbåndsmodemets Lan 3 og Lan 4.

Oppkoblingsveiledning:

  1. Skru antenneledning til skrukobling i veggkontakt, og skru den andre enden på inntaket (CABLE) på bredbåndsmodemet, som vist over.
  2. Koble strøm til bredbåndsmodemet og skru det på med bryteren på baksiden.
    NB: Ved første gangs oppstart av modemet gjør vi en oppgradering av software. Etter at oppgraderingen er ferdig, vil lampene lyse uten å blinke. Oppdateringen tar inntil 10 minutter.
  3. Koble nettverkskabelen fra LAN 2 på bredbåndsmodemet til LAN på Altibox-dekoderen.
  4. Bruk medfølgende HDMI-kabel mellom Altibox-dekoderen og TV.
  5. Koble strøm til Altibox-dekoderen og skru den på med bryteren på baksiden.
  6. NB: Ved første gangs oppstart av dekoderen gjør vi en oppgradering av software. Trykk «OK» for å bekrefte oppdateringen. Oppgraderingen tar inntil 10 minutter.