Betalingsterminal

Eidsiva bredbånd kan tilby løsning for overføring av betalingstransaksjoner mot Nets (tidligere BBS) over bredbånd.

Bruk av kort som betalingsmiddel øker sterkt. Vi har en løsning med fast månedlig leie uavhengig av antall transaksjoner.

Nets Betalingsterminal over bredbånd kan leveres til alle som har bredbåndsløsning fra oss og som har en betalingsterminal i dag. Bredbåndsløsningen må være tilknyttet Eidsiva bredbånd enten via ADSL eller fiber.

Fordeler med Nets betalingsløsning fra Eidsiva bredbånd er:

 • Fast pris uavhengig av antall transaksjoner og antall Nets terminaler
 • Ingen linjeleie til ISDN eller GSM i tillegg til bredbåndslinjen
 • Et system kan brukes for flere lokasjoner/ avdelinger med flere terminaler
 • Rask og sikker overføring av betalingsinformasjon


Vi samarbeider med flere partnere som leverer betalingsterminaler med IP-grensesnitt. Dersom du ønsker det, kan vi skaffe oversikt over terminaler som kan benyttes, eller du kan henvende deg til din leverandør og forhøre deg om din terminal kan benyttes.

Priser

 

Produkt Etablering Leie pr. md.
1 stk Nets – IP-tilknytning * Kr 1000,- / 0,- ** Kr 99,-
Ekstra Nets terminal * Kr 500,- / 0,- ** Kr 99,-


* Betalingsterminal med IP-støtte kommer i tillegg. Kjøpes eller leies fra leverandør
av kontorutstyr.
** Gratis etablering ved 24 md. avtaleperiode. Ved løpende avtale belastes etableringskostnader.

Bestiller du bredbåndstilknytning samtidig får du gratis oppkobling av tilknytningen. Se våre bedriftsprodukter.

Forutsetter at Eidsiva bredbånd leverer tilknytning til Internett (bredbåndsaksess) via egen infrastruktur. Ved flere terminaler og ved andre tilknytninger som IP-VPN og LAN til LAN avtales dette i hvert enkelt tilfelle. Vi leverer aktiv boks og eget VLAN for Nets oppkobling for en eller flere terminaler. Oppsett og klargjøring for tilkobling frem til Nets terminal.

For leveranse må Eidsiva bredbånd ha følgende informasjon:

 • Brukerstednummer (6 siffer)
 • Navn
 • Adresse
 • Sted
 • Dato for oppkobling
 • BAX nummer
 • IP adresse til betalingsterminalen


Eidsiva bredbånd melder dette inn til Nets om endring av terminalens tilknytning.
De som ønsker løsningen må ha betalingsterminal med IP grensesnitt for å kunne bruke løsningen. Montering anbefales utført av forhandler/leverandør av betalingsterminal, eller i samarbeid med Eidsiva bredbånd. Brukersted bør informere bank om bytte av nettverksleverandør.

miljofyrtaarn