Datakommunikasjon

Vi får fart på bedriftens kommunikasjon
switch-liteSom kunde hos Eidsiva bredbånd nyter du godt av et solid fibernett med høy kapasitet i Hedmark og Oppland. I tillegg kommer selvsagt reundante føringsveier mot Oslo og andre deler av landet. Eidsiva bredbånd er største lokalkjente aktør med best dekning i Hedmark og Oppland og har en omfattende DSL-plattform med over 200 utbygde telesentraler. I tillegg har Eidsiva bredbånd over 300 utbygde radiopunkter. 

Å velge oss som kjenner lokale utfordringer bidrar til å gi din bedrift fart og flyt. Sammen får vi fart på din bedrift!

 

miljofyrtaarn