Carrier Ethernet

Et Carrier Ethernet knytter sammen kundens egne routere mellom to kontorer. Carrier Ethernet er et rent Lag2-samband, og Eidsiva bredbånd er ikke involvert i routing i kundens nett. Trafikken føres gjennom Eidsiva bredbånds nettverk i en dedikert virtuell forbindelse ved hjelp av et eget VLAN og EoMPLS-tunnel gjennom vårt kjernenett.

Carrier Ethernet er et alternativ for kunder som har behov for en Lag2-forbindelse mellom egne rutere på to lokasjoner, for på den måten å knytte sammen lokalnettene på de to kontorene.

  • Lag2-tjeneste, punkt-til-punkt
  • Hastighet opp til 1Gbit/s
  • Aksess på fiber, ADSL, SDSL, radiolinje
  • Grensesnitt mot kunde: standard FastEthernet eller GigabitEthernet
  • Robust og redundant MPLS kjernenettverk – driftssikker og stabil tjeneste


Maksimal pakkestørrelse (MTU) er 1500 Byte. Kan oppgraderes ved behov.

Produktskisse
Under er vist et eksempel på Carrier Ethernet fra Eidsiva bredbånd. Rent logisk ser et dette ut som en direkte Lag2-forbindelse som knytter sammen routere på to ulike lokasjoner.

samband-ethernet

 

Last ned tjenestebeskrivelse for Carrier Ethernet

miljofyrtaarn