WDM – Bølgelengde

Fast, optisk forbindelse mellom to lokasjoner - reservert for bedriften til enhver tid.
Bølgelengde egner seg godt til å knytte sammen datasentre over store avstander og kan håndtere svært store datamengder. Bølgelengde passer for bedrifter med behov for kontinuerlig overføring av store datamengder uten forsinkelser.
Image
Du disponerer en eller flere bølgelengder i en fiberkabel, som kun håndterer din trafikk. Dine data er fysisk isolert fra annen trafikk i kabelen.

Kapasitet

WDM kan overføre svært store datamengder, raskt og sikkert

Egen linje

Din datatrafikk er helt isolert fra andre brukere

Hastighet

Gjennom WDM kan vi tilby opptil 100 Gigabits per sekund
Image
Produkter og tjenester for bedrifter
miljofyrtaarn