Fiber til hjemmet - Fiberland

Fiber til hjemmet - Fiberland

Bergslia Vel, Lausgarda Grendelag, Landåsbygda Velforening, Fluberg vel, Nordre Land Idrettslag, Torpa Idrettslag, Snertingdal Idrettsforening, Nordre Land kommune, Søndre Land kommune, VOKKS og Eidsiva Bredbånd samarbeider om fiberutbygging i mange forskjellige områder.

Les mer om:

Kan kontakt kundesenteret på 61200612  eller privat@eidsiva.net om det er noe du lurer på.

Om du ønsker å lese mer om nedlegging av telefonlinja - kobberprogrammet fra Telenor, se her.

Områdene i Fiberland

Eidsiva Bredbånd bygger ut, eller planlegger å bygge ut fiber i disse områdene. I områder der fiberutbygging ikke er igangsatt, er Eidsiva Bredbånd avhengig av et visst antall bestillinger for å kunne gjennomføre utbyggingen i de fleste områdene.

Landåsbygda - Skjeskroken og Lausgarda

Søndre Land kommune anbudsområder - Salg pågår

Øvre Østsinni - Nordsinni - Vestsida til Berg og Skartlibygda

Nordre Land kommune anbudsområder - Salg pågår

Fluberg

Salg pågår - har over 50% bestillinger og vi går igjennom området

Holmenjordet

Salg pågår - trenger 50% bestillinger for å beslutte utbygging.

Østsinni

Startet utbygging av fiber sommeren 2019

Øvergjøvik

Startet utbygging av fiber i august 2019

Vinjar-Nordrum

Startet utbygging av fiber i september 2019

Prestrud Hogne

Startet utbygging av fiber i august 2019

Øvre Snertingdal

Startet utbygging av fiber i januar 2019

Dokka sentrum

Salg pågår - trenger 50% bestillinger for å beslutte utbygging

Heimskogen

Salg pågår - trenger 50% bestillinger for å beslutte utbygging

Dæhlibygda

Ferdig utbygd med fiber i januar 2020

Fiberland er et samarbeid med lag, foreninger, kommuner og bedrifter: