Sikkerhet og nettvett

sikkerhet-nettvettSikkerhet og nettvett er viktig for Eidsiva bredbånd. Vi oppfordrer alle våre kunder til å ha fokus på sikkerhet, lover og regler når de er på internett.

Norsk lov
Både Eidsiva bredbånd og våre kunder er forpliktet til å følge norsk lov. Som kunde hos oss skal du derfor alltid bruke internettilgangen innenfor de rammene som er gitt av norsk lov, og skal herunder ikke spre lovstridig innhold eller benytte internettilgangen til å oppsøke f.eks. overgrepsmateriale. Bruk i strid med dette kan medføre stenging og anmeldelse. Eidsiva bredbånd overvåker ikke våre kunder, men er pliktig til å overlevere dokumentasjon til politiet i alvorlige straffesaker. Vi oppfordrer alle våre kunder til å følge Norges lover og regler.

Datainnbrudd
Kunder av Eidsiva bredbånd skal ikke benytte sin internettlinje for å gjøre datainnbrudd eller på annen måte skade andres eiendom eller eiendeler.

Brudd på opphavsrettigheter
Nedlasting og spredning av innhold som bryter opphavsretten er ulovlig iht. norsk lov. Om innholdet som deles er opphavsrettslig beskyttet, kan det stride mot "Lov om opphavsrett til åndsverk".

Overgrepsmateriale
Eidsiva bredbånd samarbeider på lik linje med andre internettilbydere med KRIPOS og har et CSAADF (Child Sexual Abuse Anti Distribution Filter) filter som gjelder for alle våre kunder. Filteret gir alle våre kunder en advarsel om at de er i ferd med å bevege seg inn på sider med ulovlig innhold. KRIPOS har registert flere hundre nettsider med innhold som er ulovlig etter norsk lov. Les mer om filteret på KRIPOS sine nettsider.

God skikk og bruk
Selv om internett historisk sett har vært åpent og anonymt, oppdfordrer vi alle våre kunder til å utvise generell skikk og bruk når de er på internett. Dersom du deltar i forum eller andre sosiale arenaer, oppfordrer vi deg til å bruke eget navn, og vise skjønn og respekt for andre når du deler informasjon og meninger. Les mer om nettvett på nettvett.no

Sikre PC og utstyr
Det er viktig å sikre både PC og ustyr du bruker på internett. Alle våre kunder er pliktige til å benytte oppdatert antivirus program når de benytter vårt nett. Ta alltid backup av viktige bilder og filer. Vi anbefaler at du besøker NorSis sine nettsider der du finner mange veiledninger for sikkhet og nettbruk.

Les forøvrig også våre vilkår på denne siden.

Ressurser på internett:
http://www.slettmeg.no/lover
http://norsis.no/
http://www.nettvett.no/
https://tips.kripos.no/cmssite.asp?c=1&;h=41&menu=2

 

miljofyrtaarn