Kontakt oss

Eidsiva Bredbånd AS Orgnr.: 880258222

 

Besøksadresse Postadresse Kundeservice
Fakkelgården
Vormstuguvegen 40
2624 Lillehammer
Postboks 224
2601 Lillehammer
Telefon: 612 00 612

 

Salg og marked

Salgs- og markedsdirektør
Margareta Willman
Tlf: 404 06 066
margareta.willman@eidsiva.no
Salgssjef bedrift/offentlig
Birger Barli
Tlf: 901 63 350
birger.barli@eidsiva.no
Salgssjef privat
Robin Mikalsen
Tlf 959 81 638
robin.mikalsen@eidsiva.no

Leveranse

Direktør Leveranse
Tom Caspersen
Tlf: 977 38 301
tom.caspersen@eidsiva.no
Leder Leveranse bedrift
Steinar Tofte
Tlf: 917 31 203
steinar.tofte@eidsiva.no

Avdelingsleder Leveranse Støtte
Trond Karlsen
Tlf: 948 81 130
Trond.Karlsen@eidsiva.no

Avdelingsleder Leveranse Privat
Marthe Tøsse Løvseth
Tlf: 995 04 283
MartheTosse.Lovseth@eidsiva.no

Drift

Direktør Drift
Bjørn Rognlien
Tlf: 959 81 628
bjorn.rognlien@eidsiva.no
Leder Kundesenter Drift
Lars Dahlum Johansen
Tlf: 958 68 832
Lars.Johansen@eidsiva.no
 

Forretning og operasjonelle støttesystemer (F/OSS)

Direktør IT
Øyvind Sørbu
Tlf: 990 96 105
oyvind.sorbu@eidsiva.no

   

Nett og Tjeneste Utvikling (NTU)

Direktør Nett og Tjeneste Utvikling
Tore Baarstad
Tlf: 905 45 928
tore.baarstad@eidsiva.no

   

Administrasjon

Administrerende direktør
Trond Skjellerud
Tlf 450 02 800
trond.skjellerud@eidsiva.no

Økonomidirektør
Margaret Bjørge Bringa
Tlf 959 81 637
margaret.bringa@eidsiva.no
Direktør forretningsutvikling
Johan I. Flaa
Tlf 959 81 661
johan.flaa@eidsiva.no 
     
Kultursjef
Marianne Csirmaz Steinsrud
Tlf 481 88 505
MarianneCsirmaz.Steinsrud@eidsiva.no
   

 
Organisasjonsnummer 880 258 222